BOŽIĆNI DAR ZA NAŠE PEĆNIČANE ZA 2012 GODINU

KAO SVAKI BOŽIĆ TAKO SMO I OVAJ PRIPREMILI BOŽIĆNI DAR ZA NAŠE PEĆNIČANE KOJI ŽIVE U PEĆNIKU U IZNOSU OD 1200 CHF

 

SPISAK NAPRAVIO ILIJA TOLIĆ U KORDINACIJI SA ŽUPNIKOM ŽUPE PEĆNIK

SVIMA PEĆNIČANIMA ŽUPE PEĆNIK SRETAN I BLAGOSLOVLJEN BOŽIĆ I NOVU 2013 GODINU ŽELI UPRAVA ZAVIČAJNOG KLUBA PEĆNIK CH.

CIJELOKUPNI SPISAK POGLEDAJTE POD OPŠIRNIJE

 

1. MATIJE       ANIČIĆ

2. JOZO           ANIČIĆ

3. MARIJA       AGATIĆ

4. KATA            BOŽIĆ

5.TEREZIJA     BAJIĆ

6. ILIJA             GARIĆ

7. VERONIKA  GRGIĆ

8. ILIJA              JUROŠ( BEGONJA)

9. JELA              MATIJEVIĆ ( MARKOVIĆ )

10. ĐUKA          MATIJEVIĆ

11. MIRJANA    SUVALJ

12. VLADO         TOLIĆ

 

RIZNIČAR:

MIRO ANIČIĆ