I. IME I SJEDIŠTE  
1
Zavičajni klub Pećnik je dobrotvorna kulturna organizacija u smislu cl. 60 švicarskog građanskog zakonika.

Sjedište kluba je u Luzernu.
Na upravi je kluba izrada žiga, grba, zastavica i značkica, a njihov izgled i veličina bit će povjereni na izradu svim članovima kluba.
Zavičajni klub Pećnik će djelovati kao samostalna oganizacija, a svoj rad uskladivat će sa ostalim Hrvatskim društvima koja djeluju unutar Hrvatskih katoličkih misija.

II. SVRHA  
1
Zadatci od zavičajnog Kluba Pećnik:

 • Svrha Zavičajnog Kluba Pećnik je organiziranje kulturnog i rekreacionog života Hrvata iz našeg zavičaja na privremenom radu u Švicarskoj.
 • Zavičajni klub Pećnik njeguje hrvatske posavske narodne običaje, hrvatski jezik i kulturu te potiče rodoljublje, međusobno pomaganje i poštivanje.
 • Klub unapreduje prijateljstvo, razumijevanje i snosljivost izmedu svih Hrvata našeg zavičaja te ce intenzivno raditi na pomirenju svih Hrvata našega zavičaja i cijele Hrvatske Domovine. Iste odnose njeguje sa Švicarcima i drugim narodima koji ovdje žive.
 • Klub surađuje sa svima, a posebno hrvatskim dobrotvorno-kultunim vjerskim i drugim organizacijama i ustanovama, kako u švicarskoj tako u zavičaju i cijeloj Hrvatskoj Domovini.


2

 • Zavičajni klub Pećnik ce u granicama mogućnosti organizirati samopotporu i samopomoć za svoje članove u nuždi, te zastupa svoje članove gdje god će to biti moguće


III. ČLANSTVO  
1
Član kluba može biti svaki iseljenik našeg zavičaja koji prihvati ovaj štatut i ima tolerantan odnos prema našem selu bez obzira na dob, spol i porijeklo. Članstvo u zavičajnom klubu Pećnik je dobrovoljno, a nastaje potpisivanjem pristupnice.

 • Članstvo Zavičajnog kluba Pećnik sastoji se od
  aktivnog (izvršni odbor i predsjedništvo) dijela te pasivnog koje čini svo preostalo članstvo.


IV. PRAVA I DUŽNOSTI  
1

 • Svaki član kluba ima pravo birati i biti biran, davati prijedloge i mišljenja, kritikovati i upucivati na poštivanje pravilnika.
 • Dužnost svakog člana je poštivanje štatuta, pristup godišnjoj skupštini, redovnim i izvanrednim sastancima, raditi na prikupljanju novih članova kao i obavještavanje tajnistva o promjeni mjesta boraka i adrese.
 • Svaki član kluba treba gajiti i pokazivati ljubav prema našem zavičaju i narodu te dalje prema cijeloj Hrvatskoj Domovini i svim drugim ljudima.
 • Član kluba moze povući pristup iz Zavičajnog kluba Pećnik onog trenutka kada ocijeni da ne postoje mogućnosti njegovog osobnogdjelovanja unutar Zavičajnog kluba Pećnik.
 • Rad protiv interesa Zavičajnog kluba Pećnik bit če ocijenjen kao krajnje nemoraolan čin, a u nekim slučajevima podliježe i sankcijama (isključenje iz kluba pa sve do posezanjem rješenja problema pravnim putem).


V. FINANCIRANJE  
1
Financiranje kluba se zasniva na godišnjoj članarini, dobrovoljnim prilozima, organiziranju zabava, izleta, prodajom suvenira, tombole itd.

2
Visinu članarine određuje skupština kluba. Novac kluba bit će pohranjen u banci, a može ga podizati isključivo blagajnik ili eventualno neka druga osoba koja bi bila odredena na skupštini.

VI. ORGANI KLUBA  
1
U organe kluba spadaju:

 • skupština kluba
 • izvršni odbor
 • predsjedništvo i nadzorna komisija.


 1. SKUPŠTINA kluba je najviši organ, a sastaje se jednom godišnje. Saziva ju i predstoji joj predsjedništvo kluba koje sastavlja i dnevni red. Vrijeme i mjesto, kao i dneni red moraju biti poslani svakom članu, najmanje tri tjedna prije skupštine.
 2. PREDSJEDNIŠTVO čine četiri člana i između njih tajnim se glasovanjem bira predsjednik, dopredsjednik, tajnik i blagajnik.

  • Pedsjednik vodi sastanke, brine se o disciplini u klubu, organizira rad kluba, potpisuje dokumente, predstavlja klub pred javnosću, a o svome radu odgovara skupštini kluba.
  • Dopredsjednik u svemu pomaže predsjedniku, a u njegovu odsustvu obavlja njegovu dužnost.
  • Blagajnik vodi financijski dio organiacije kluba. U svom radu odgovara redsjedništvu i Skupštini kluba.
  • Tajnik vodi zapisnik sa svih sastanaka. Obavještava članstvo o sastancima, i svim drugim aktivnostima kluba. Odgovara za ukupnu korrespondenciju u klubu.


 3. IZVRŠNI ODBOR čini 10 do 15 članova kluba koji usko surađuju sa predsjedništvom kluba i svim drugim organima kluba, a odgororni su za izvršavanje dobijenih zadataka i za disciplinu medu članstvom, te trebaju poticati manje aktivne članove i smiju opomenuti pojedinice koji štete ugledu i interesima Zavičajnog Kluba Pećnik.
 4. NADZORNA KOMISIJA sastoji se od (najmanje 3 člana) koje bira skupština na odredeno vrijeme (nr. Od 1 godine). Oni provjeravaju knjigovodstvo i daju svoj izvještaj na godišnjoj skupštini.


VII. ZAKLJUČNE ODREDBE  
1
Sav rad u Zavičajnom klubu Pećnik je dobrovoljan i počiva na volji svih članova.

Ako rad kluba zamre i ne pokaže se više zanimanje za ovakav način rada onda se mora sazvati izvanredna skupština kluba, a svim članovima se mora poslati poziv najmanje jedan mjesec unaprijed. Ako na tom sastanku glasuje ¾ prisutnih članova za raspuštanje, onda je klub raspušten.

2
Pri raspuštanju kluba njegova imovina biti će namijenjen izgradnji puta koji će povezivati Gornji i Donji Pećnik ili Uredenje puta kroz groblje ili neku drugu i bolju svrhu koju bi odredila skupština Zavičajnog Kluba Pećnik.
U Luzernu, 29. 01. 1992           ZAVIČAJNI KLUB PEĆNIK

SUBOTA, 27. 01. 2024-PEĆNIČKA FEŠTA-SALZHAUS-WEIHERGASSE 10, 3380 WANGEN AN DER AARE

Sponzori

Posjetitelji

Danas 19

Jučer 248

Tjedan 1292

Mjesec 6363

Ukupno 320994

Trenutno su 7 gosta i 0 članova online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions