Drago Suvalj na violini i Tadija Suvalj-Mrki uz sargiju.