Autor: Ivo Balukčić, župnik

Odžak, 28. listopada 2008 – Narednih dana iz tiska bi trebao izaći zajednički kalendar župa doborskog dekanata. Doborski dekanat nosi ime po srednjovjekovnom gradu Dobru kod Modriče. Ovaj dekanat broji 15 župa s teritorija sadašnjih općina Odžak, Modriča, Gradačac, Vukosavljevo i Bosanski Šamac...

Kalendar će biti na jednom i dvanaest listova. Na kalendaru će biti župne crkve doborskog dekanata koje su sve iznova sve sagraðene nakon što su u nedavnom ratu sve bile do temelja porušene ili teško oštećene. Na kalendaru će biti naznačeni patroni župa te blagoslovi polja u svim župama, kao i posebni dani koji se slave na razini opće Crkve, Crkve u Hrvata, Vrhbosanske metropolije i Vrhbosanske nadbiskupije. Fotografije crkava uradili su vlč. Ilija Orkić, župnik u Srednjoj Slatini i Mišo Dujak, a kalendar su uredili dekan Ivo Balukčić, župnik u Odžaku  i vlč. Mirko Ikić, župnik u Pećniku. Kalendar će tiskati Grafostil iz Novog sela – Balegovac, a moći će dobiti preko župnih ureda doborskog dekanata. Želja je izdavača da ovaj kalendar doprinese povezivanju župa ovoga dekanata te da dospije do što više osoba i obitelji koji su podrijetlom s ovih prostora a sada žive negdje drugdje. (ib)

Nemate dozvolu za pregled ili postavljanje komentara.